Wzmocnij biznes przez biznesplan

Bardzo często przedsiębiorcy, którzy dopiero wchodzą na rynek, nie mają świadomości, jak ogromne znaczenie ma profesjonalny biznesplan. Jest on istotny nie tylko z punktu widzenia pozyskiwania różnego rodzaju środków unijnych i krajowych, ale również startu działalności. Dlaczego jest taki istotny i w jaki sposób przygotować skuteczny biznesplan?

Jak wygląda biznesplan?

Bez względu na to, czy tworzymy go na własne potrzeby, czy po to, by uzyskać dofinansowanie – należy postarać się, aby biznesplan był jasny i czytelny. Kładzie się duży nacisk na to, by zrozumiał go nawet laik w danej dziedzinie.

W pierwszej kolejności – należy streścić przedsięwzięcie, jego podstawowe założenia i cele. Następnie podaje się wszelkie charakterystyczne dla niego dane, jak nazwa, adres czy informacje kontaktowe. Należy również pokrótce opisać produkt, jaki przedsiębiorstwo chce oferować (lub już oferuje) klientom.

W dalszych częściach dokumentu opisuje się również kadrę, która będzie zarządzać przedsięwzięciem, a także rynek i konkurencję. W tym ostatnim przypadku chodzi o ocenę szans danej firmy – na przykład, jeśli na danym terenie działa wiele przedsiębiorstw o zbliżonym profilu, szanse są niższe.

Nie można zapomnieć również o określeniu harmonogramu prac i analizy finansowej całego przedsięwzięcia. Jak widać, tworzenie biznesplanu jest kwestią złożoną i warto powierzyć jej wykonanie doświadczonym doradcom (np. ze strony https://biznesplan-24.pl). Warto bowiem mieć na względzie, że odpowiednio skonstruowany, taki dokument może pomóc w skutecznym rozwoju firmy. Dlatego jeśli pojawia się pytanie „jak napisać biznes plan” – odpowiednią odpowiedzią jest: we współpracy z osobami, które potrafią to zrobić.

Jakie cele może spełniać biznesplan?

Stworzenie obszernego planu dla przedsiębiorstwa w opinii wielu ma znaczenie tylko i wyłącznie na etapie starania się o dodatkowe środki finansowe. Biznesplan jest bowiem elementem obowiązkowym każdej dokumentacji, jaką składa się, by pozyskać środki unijne lub krajowe. Faktem jest, że biznesplan jako wymagany element wniosku jest w takiej sytuacji niezwykle istotny, jednak to niejedyny cel, jaki można mu przypisać.

Biznesplan jest również szczególnie przydatny na samym starcie prowadzenia działalności. Nakierowywanie swoich działań na kroki ustalone w dokumencie nie tylko zwiększa harmonię i organizację, ale również zwiększa skuteczność podejmowanych działań. W takim przypadku, tworząc biznesplan na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, warto skupić się bardziej na części operacyjnej.

Studium wykonalności a biznesplan

Przy tematyce biznesplanu nie sposób również nie wspomnieć o studium wykonalności, które przez wielu bywa określone rozszerzoną wersją tego pierwszego. Jednak podczas gdy biznesplan ma pomóc zaplanować wszystkie etapy i aspekty prowadzenia działalności – studium wykonalności to analiza teoretyczna, dzięki której możliwe jest określenie, czy dany pomysł na biznes ma w ogóle rację bytu.

Tworzenie biznesplanu warto konsultować ze specjalistami, zarówno gdy dokument ten ma być wykorzystywany tylko wewnętrznie czy też w celu pozyskania dotacji. W obydwu tych przypadkach, niezbędne są solidne podstawy działania – czyli dobry biznesplan.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *