Jak dokonać aktu apostazji?

Apostazja oznacza całkowite wyrzeczenie się wiary chrześcijańskiej. To też akt wystąpienia z Kościoła Katolickiego – czyli formalnego, udokumentowanego zrezygnowania z przynależności do Kościoła. Niesie ze sobą konsekwencje prawno-administracyjne. Jak dokonać aktu apostazji? Dziś wyjaśniamy Wam cały proces. 

Apostazja formalna i nieformalna

Apostazja formalna skutkuje adnotacją w akcie chrztu o wyrzeczeniu się wiary chrześcijańskiej. Od tego momentu nie można zawrzeć ślubu lub być pochowanym w obrządku katolickim bez zgody biskupa. Nie można także być rodzicem chrzestnym. Z kolei apostazja nieformalna oznacza stwierdzenie samemu bądź samej przed sobą, że nie chce się przynależeć do Kościoła – w ten sposób intelektualnie i duchowo zaczyna się być nieformalnym apostatą. 

Jak przygotować się do aktu wystąpienia z Kościoła?

Formalnego aktu apostazji może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. Po podjęciu decyzji o apostazji należy przejść przez procedurę wprowadzoną w 2016 r. przez polski Episkopat Kościoła Katolickiego i zatwierdzoną przez Watykan. Nie można jej przejść w sposób wirtualny, zdalny – trzeba to zrobić osobiście.

Jak dokonać apostazji?

Przede wszystkim, należy się zgłosić do parafii, w której udzielono chrztu i odebrać świadectwo chrztu. Powinno ono być wydane od ręki – czasami może także być przesłane do parafii, w której będzie składane oświadczenie o apostazji, jednak jest to kwestia indywidualna. 

Trzeba także przygotować oświadczenie woli, które poza danymi osobowymi, datą i parafią chrztu ma wyrażać „w sposób niebudzący wątpliwości wolę i motywację zerwania wspólnoty z Kościołem”. 

Z aktem chrztu i pisemnym oświadczeniem woli w trzech kopiach należy udać się do swojej parafii – albo parafii, do której ostatnio było się dopisanym i uznanym za jej wiernego. Tu zostaje przeprowadzona rozmowa z proboszczem – jego zadaniem jest weryfikowanie poprawności dostarczonego oświadczenia oraz przekonanie osoby, która chce wyrzec się przynależności do Kościoła Katolickiego, do zmiany zdania. To może nie być miła i sympatyczna rozmowa, w końcu obie strony mają co do niej odmienne stanowisko.  

Proboszcz, który otrzymał oświadczenia woli, przesyła je do kurii, gdzie ponownie jest weryfikowana jego poprawność. Biskup podejmuje decyzję o wprowadzeniu adnotacji na akcie chrztu i zleca ją tej parafii, z której uzyskiwany był akt chrztu. W tej samej parafii zostaje przygotowane świadectwo chrztu z wpisem o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego, które w dowolnym i dogodnym dla siebie momencie może odebrać osoba ubiegająca się o apostazję. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *