Gdzie odbędą się Światowe Dni Młodzieży 2020?

Światowe Dni Młodzieży to cykliczne spotkania młodych osób z papieżem. Skupiają katolików z całego świata. ŚDM zapoczątkował w 1984 roku papież Jan Paweł II, zapraszając młodzież do Rzymu. To właśnie w czasie Jubileuszu Odkupienia wydarzyło się pierwsze, międzynarodowe spotkanie młodych z papieżem. 35 lat później, młodzież nadal chce jednoczyć się w modlitwie z Ojcem Świętym.

Jaki jest cel Światowych Dni Młodzieży? 

Światowe Dni Młodzieży to  okazja do wspólnej modlitwy, rozważań oraz rozmów, które przybierają formę religijnego festiwalu dla młodych ludzi. Co 2-3 lata odbywa się edycja międzynarodowa ŚDM, pomiędzy nimi organizowane są spotkania w wymiarze lokalnym, to jest w diecezjach. 

Gdzie odbędą się Światowe Dni Młodzieży w 2020 roku?

W 2019 roku w Panamie odbywały się 34 ŚDM. Jubileuszowa, bo 35 edycja spotkań odbędzie się w tym roku 5 kwietnia – w Niedzielą Palmową. Będą to lokalne spotkania w diecezjach, które stanowić będą doskonałą okazję do rozmów i wspólnych rozważań młodzieży z biskupami. Diecezjalne ŚDM obchodzone w czasie niedzieli upamiętniającej wjazd Jezusa do Jerozolimy, są doskonałą okazją do skorzystania z sakramentu spowiedzi, wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz przeżywania mszy Niedzieli Męki Pańskiej. 

Motto Światowych Dni Młodzieży w 2020 roku

Każdemu spotkaniu z cyklu Światowych Dni Młodzieży przyświeca motto, które ustanawia papież. Motta każdego spotkania układają się w swoiste katechezy, których pełen sens objawia międzynarodowe spotkanie ŚDM. Na 2020 rok, papież Franciszek wybrał hasło „Młodzieńcze, tobie mówię wstań” (Łk 7,14). Jest to bezpośrednie nawiązanie do ŚDM z ubiegłego roku i ma stanowić zaproszenie młodzieży do wezwania Pana. Stolica Apostolska ogłosiła to hasło w czerwcu ubiegłego roku, papież Franciszek przekazał je w czasie prywatnej audiencji uczestnikom XI Międzynarodowego Forum Młodych.  W 2021 roku diecezjalnym Światowym Dniom Młodzieży przyświecać będzie motto „Wstań, bo uczyniłem cię świadkiem tego, co zobaczyłeś” (Dz 26,16), a w czasie 37. ŚDM, które odbędą się w Portugalii – „Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem” (Lk 1,39). 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *