Czym jest diagnoza pedagogiczna ?

Prawidłowy rozwój dziecka cieszy każdego rodzica. My odpowiedzialni rodzice uwielbiamy z dumą patrzeć jak nasze latorośle rosną i z powodzeniem pokonują kolejne etapy wchodzenia w dorosłe życie. Wtedy bardzo chętnie mówimy o postępach naszych dzieci, chwaląc je przed innymi.

 

Ale co jak idzie coś nie tak ? Kiedy nasza pociecha ma problemy w szkole i z koncentracją ? Takie zaburzenia nas martwią i zastanawiamy się co robić w tym układzie. Wtedy przychodzi z pomocą diagnoza pedagogiczna.


Co to jest diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna ma na celu ustalenie przyczyn niepowodzeń dziecka w szkole lub przedszkolu. Pozwala również sprawdzić poziom gotowości dziecka do szkoły lub czy zasługuje ono na miano ucznia zdolnego, z którym w tym wypadku należy nieco inaczej pracować. Takiej diagnozie często poddawane są dzieci w grupie żarówkowej, jeżeli nauczyciel ma wątpliwości czy dane dziecko może rozpocząć edukację w klasie I.

Celem takiej diagnozy jest zbadanie umiejętności szkolnych dziecka, czyli jak radzi sobie z czytaniem, czy czyta ze zrozumieniem, pisaniem, liczeniem oraz na jakim poziomie rozwinięty jest słuch fonematyczny. Sprawdzana jest również znajomość części mowy i zdania oraz ortografia.

Co można u dziecka zdiagnozować poprzez diagnozę pedagogiczną

Dzieci już w wieku przedszkolnym mogą wykazywać pewne wady rozwojowe lub wady wrodzone, związane z umiejętnością przyswajania wiedzy i wykonywania pewnych zadań edukacyjnych. Diagnoza pedagogiczna jest w stanie je wykryć i przedsięwziąć odpowiednie kroki edukacyjne takiego dziecka. Na tym etapie można m.in. zdiagnozować:

  1. Dyskalkulię- trudności w nauce matematyki. Dziecko ma trudności z dokonywaniem najprostszych działań, myśleniem przestrzennym oraz z geometrią, pomimo braku problemów w nauce innych przedmiotów.
  2. Dysleksję- trudności w procesie czytania i pisania, które mogą być spowodowane zaburzeniami percepcji wzrokowej i słuchowej. Dziecko nieprawidłowo spostrzega literki i wysłuchuje głoski. Pedagog na tym etapie może zlecić np. badanie słuchu.
  3. Dysgrafię- trudności w pisaniu liter i cyferek. Dziecko pisze nieczytelnie, pismo ma nierówne, co sprawia problem nie tylko samym nauczycielom w szkole, ale też samemu dziecku.
  4. Dysortografia- problemy z poprawnym pisaniem. Dziecko popełnia wiele błędów, pomimo to, że doskonale zna reguły ortografii.

Na tym etapie można również zdiagnozować niższy poziom rozwoju dziecka, a także związane z tym trudności w szkole, mające charakter bardziej ogólny.

Jak przeprowadzana jest diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna jest przeprowadzana w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Diagnozę przeprowadza zespół ekspertów w tym: pedagog, psycholog, ewentualnie jeszcze inny specjalista od wad rozwojowych u dzieci np. logopeda i składa się on z kilku etapów:

– sprawdzian umiejętności czytania;
– sprawdzian umiejętności pisania;
– sprawdzanie znajomości zasad ortografii;
– sprawdzanie umiejętności z zakresu matematyki;
– badanie słuchu;
– przyjrzenie się pracy szkolnej dziecka.

Ostatnim etapem jest badanie psychologiczne, przeprowadzane przez specjalistę psychologa. Psycholog sprawdza umiejętności poznawcze dziecka, poprzez odpowiednie testy na inteligencję. Może również przeprowadzać testy osobowości i percepcji wzrokowej dziecka. Jeżeli w trakcie diagnozy ujawnią się również wada wymowy, to w procesie badania bierze udział również logopeda.

redakcja
redakcja
Artykuły: 85

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *