Czy studia podyplomowe mają sens?

Studia podyplomowe, nawet jeśli odbywają się na uczelni, w której obroniliśmy dyplom inżyniera lub magistra, powodują całkiem inne odczucia u studentów.

Są to zajęcia bardziej praktyczne niż teoretyczne, skupiają się wokół wąskiej specjalizacji branżowej i prowadzone są przez ekspertów. Jednak czy dziś studiowanie ma sens? Czy warto pójść na studia podyplomowe?

Kto może być słuchaczem studiów podyplomowych?

Do rekrutacji na studia podyplomowe mogą przystąpić wszystkie osoby, posiadające minimum dyplom ukończenia studiów zawodowych: licencjackich lub inżynierskich. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby na podyplomówkę zapisała się osoba posiadająca tytuł magistra. Tak, dobrze czytacie – na studia podyplomowe raczej się zapisuje niż zdaje egzamin rekrutacyjny. 

Dla kogo studia podyplomowe? 

Oferta studiów podyplomowych jest skierowana do wszystkich osób, które chcą dogłębnie poznać daną specjalizację lub branżę. Będą także doskonałym rozwiązaniem dla osób, które ukończyły studia kierunkowe zupełnie niezwiązane z branżą, w której pracują lub z którą wiążą swoją przyszłość. Są zatem doskonałym sposobem na przebranżowanie się lub przekwalifikowanie. Studia podyplomowe nie muszą być związane z profilem ukończonych studiów – wykształcenie wyższe zawodowe pozwala na wybór dowolnej podyplomówki. Dzięki temu, takie studia wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie – nie ma na nich ograniczenia wiekowego, jak na przykład na studiach dziennych. 

Studia podyplomowe są także dobrym rozwiązaniem na podniesienie swojej zawodowej wartości – jeśli przy rekrutacji na studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie nie udało się Wam dostać na wymarzoną uczelnię o dobrej renomie, podyplomówką możecie to nadrobić. 

Co dają studia podyplomowe?

Studia podyplomowe pozwalają na znaczące podniesienie swojej praktycznej, specjalizacyjnej wiedzy. Ponieważ rekruterzy poszukują osób mogących poszczycić się ukończeniem kursów i szkoleń z konkretnej branży, podyplomówka podnosi Waszą wartość w czasie procesu rekrutacyjnego. Pokazuje, że jesteście zmotywowani i systematyczni. 

Na takich studiach nie ma obligatoryjnych, ogólnych przedmiotów – przez semestr lub dwa studiujecie konkretną specjalizację i dowiadujecie się nowych, praktycznych zagadnień. Obrona dyplomu studiów podyplomowych też jest bardziej praktyczna niż na studiach I czy II stopnia – nie ma tutaj miejsca na obszerną teorię i oklepane formułki. Tutaj skupicie się na konkretnym zagadnieniu i wykazujecie się zdobytą wiedzą. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *